ربات اینستابات راه اندازی حساب Google Cloud. به Google Cloud بروید و برای یک حساب آزمایشی ثبت نام کنید. … Cloud Instance ایجاد کنید. روی «ایجاد نمونه» که یک سرور در فضای ابری است کلیک کنید و جزئیات را مانند تصویر زیر پر کنید. … اتصال به نمونه … Instabot را نصب کنید. … ربات را اجرا کنید!

منبع سایت fmifollow — همچنین برای خرید فالوور ارزان اینستاگرام هم می توانید از طریق همین سایت اقدام نمایید.

--

--